BLANQUER
& SERVERA
Assessors S.L.


NOVA GESTORIA ADMINISTRATIVA A CALA MILLOR
Si amb les actuals empreses de servei que componen el Grup ja s’havia aconseguit cobrir quasi la totalitat de necessitats dels nostres clients i del públic en general, amb l’inici de la meva activitat com a Gestor Administratiu Col·legiat (amb el núm. 343) al “Il·lustre Col·legi Oficial de Balears” s’obri una nova etapa tant personal com professional, complementant a l’hora el ventall de serveis que aquest Grup d’Empreses ofereix i realitza a qualsevol persona que sol·liciti el nostre assessorament, informació i/o consulta.


En aquest nou aspecte incidirem més i millor en tramitacions i gestions no emparades per les anteriors activitats com són:

Qualsevol tipus de tramitació a la Direcció Provincial de TRÀFIC. (matriculacions de tot tipus de vehicles, baixes, transferències, renovacions del permís de condiuïr, autoritzacions per a remolcs etc.

Gestions a INDÚSTRIA (obtenció de butlletins d’aigua i elèctrics, autoritzacions i certificacions diverses, sol·licitud del Document de Qualificació Empresarial, etc.)

TURISME. Obertures, canvis de titular, canvis de categoria de bars, cafeteries, restaurants, hotels, aparthotels, etc. Obtenció de certificacions, sol·licitud de preus i obtenció dels rètols corresponents, per a qualsevol indústria turística que necessiti carta o llista.

AGRICULTURA. Sol·licitud de Llicències de Caça i Pesca, obertura de negocis subjectes a les normatives vigents.

TRAMITACIÓ D’ESCRITURES. (compra-venda, herències, inscripció al Registre de Societats i d’Elevació a públics d’acords socials d’aquestes, Hipotèques, Préstecs i qualsevol altre document de fe pública.)

És el meu desig personal, així com de la Direcció del Grup d’Empreses, millorar els serveis actuals i ampliar-los en aquells aspectes que en l’actualitat i temporalment es trobaven aparcades.

Esper seguir mantenint la seva confiança i col·laboració per a millorar les nostres relacions de servei i aprofit per saludar-lo molt atentament i oferir-li una vegada més els meus serveis professionals com a Gestor Administratiu.


Catalina Blanquer Servera
GESTORA ADMINISTRATIVA
COL·LEGIADA Nº: 343
Llicenciada en Dret
cblanquer@blanquer-servera.com

 


BLANQUER & SERVERA Assessors S.L.
Avgda. Joan Servera Camps, 46  ·  07560  CALA MILLOR  ·  Mallorca
Tel.: 971 58 58 80   ·  Fax: 971 81 30 01  ·  Fax: 971 58 60 56